Ремонт авто

Уақыт жетегінің кернеуі қозғалтқыштың оң жағында салқындату жүйесінің сорғысының үстінде орналасқан.

Газ тарату механизмі цилиндрлерге таза ауа зарядының түсуін және олардан шығатын газдардың шығуын...

Қозғалтқышты майлау жүйесі біріктірілген: ең көп жүктелген бөліктер қысыммен майланады, ал...

Пайдаланылған газдар энергиясының бір бөлігін пайдалану есебінен үрленетін ауаны газ турбиналы...

Салқындату жүйесі қозғалтқыштың оңтайлы жылу режимін қамтамасыз етуге арналған

Агрегаттарды бөлшектеуге және құрастыруға арналған стендке цилиндр блогын орнатамыз